1.080.000/12 tháng
 • Miễn phí 4 GB/ngày tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
600.000/12 tháng
 • Miễn phí 3 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 10 phút nội mạng (tối đa 1.000 phút)
 • Hết 3 GB ngừng truy cập
1.080.000/12 tháng
 • Miễn phí 30 GB/tháng tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 20 phút nội mạng (tối đa 1.000 phút)
 • Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí data truy cập ứng dụng Tiktok
900.000/12 tháng
 • Miễn phí 7 GB/tháng/năm
 • Hết 7GB truy cập tốc độ thông thường
500.000/12 tháng
 • Miễn phí 5 GB/30 ngày/ 12 tháng data tốc độ cao
 • Hết 5 GB truy cập tốc độ 256Kbps đến hết chu kỳ
1.440.000/12 tháng
 • Miễn phí 4 GB/ngày/12 tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi < 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
1.440.000/12 tháng
 • Miễn phí 2GB/tháng/12 tháng
 • Miễn phí các cuộc gọi < 20 phút nội mạng (tối đa 1.000 phút)
 • Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
 • Miễn phí xem ứng dụng Tiktok
500.000/12 tháng
 • Miễn phí 60GB tốc độ cao
 • Hết 60 GB truy cập tốc độ thường
1.440.000/336 ngày
 • Miễn phí 336 GB tốc độ cao
 • Hết lưu lượng truy cập tốc độ thông thường
 • Miễn phí Data khi chơi hoặc xem livestream game trên ứng dụng Liên quân Mobile
1.080.000/12 tháng
 • Miễn phí 5 GB/tháng/năm tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 10 phút nội mạng
 • Miễn phí gọi 25 phút ngoại mạng
 • Miễn phí 250 SMS nội mạng
1.440.000/12 tháng
 • Miễn phí 2 GB/ngày tốc độ cao
 • Miễn phí các cuộc gọi < 20 phút nội mạng
 • Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng
 • Hết lưu lượng ngừng truy cập